Vi har vid några arrangemang tvingats säga nej till att boka fler gäster eftersom det varit fullsatt. Sedan har vi  konstaterat att några bokade gäster inte dyker upp utan att meddela sig. Därför tvingas vi införa en avgift på 200 kr. per bokad gäst som uteblir från sin bokade plats utan att först avboka minst två timmar före bokad tid.

 

Får vi avbokningen i god tid kan vi ta vara på maten och personalens tid på ett för alla bra sätt alternativt kontakta någon på reservlistan som vi har vid fullbokning.

Tacksamma om alla vill respektera detta.

 

Magnus och Susanne med familjer och personal.